Contributie

Volwassenen € 102,- per jaar
Jongeren tot 18 jaar € 52,- per jaar
Musicerende leden ontvangen een instrument van de vereniging. Ook het uniform wordt door de vereniging verstrekt.

Steunende leden mogen de helft van de bovengenoemde contributie betalen.