Informatie

Het Fanfareorkest

Het orkest bestaat momenteel uit ongeveer 25 muzikanten onder leiding van Hans Mooren. Met het samengaan van St. Willibrord en Kunst Na Arbeid is de bezetting natuurlijk verbeterd, al blijven sommige secties dun bezet. Inmiddels hebben een aantal leerlingen hun a-diploma behaald en musiceren ook in het fanfareorkest.
Het brede repertoire beslaat zowel moderne als traditionele fanfaremuziek. Het orkest speelt ongeveer op het niveau van de derde divisie van de KNFM, al heeft het orkest zich de laatste jaren niet meer laten meten tijdens een concours. Het actuele repertoire van het orkest treft u aan op de pagina ‘repertoire’.

Naast muzikaliteit is gezelligheid ook een belangrijke vereiste. In de pauze en de ‘derde helft’ en soms zelfs tijdens de repetitie is hier altijd plaats voor. Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.